SKYLIGHT的平日期正常票价 :
– 参观360度观景台 (早上9:00 – 下午2:00) 60.000 越南盾(只在参观360度观景台)
– 下午茶(下午3:00 – 晚上6:00) :140.000 越南盾
– 日落欢乐时光(下午4:00 – 晚上6:30):140.0000 越南盾
– 屋顶酒吧(下午4:30 – 晚上12:00):
晚上8:00前180.000 越南盾
晚上8:00后250.000 越南盾
节假日价格可能会有变化!
下午和晚上的门票包括我们的360°露天平台的观光费, 令人叹为观止的玻璃地面天桥,以及在屋顶酒吧的1种免费迎宾饮料(Corona啤酒, 鸡尾酒, 果汁, 无糖鸡尾酒, 饮料, 水等…)。
Để bật chế độ hỗ trợ đọc màn hình, nhấn ⌘+Tùy chọn+Z Để tìm hiểu thêm về các phím tắt, nhấn ⌘dấu gạch chéo