Với trẻ em dưới 1m, quý khách không cần phải đặt cọc, từ 1m – 1m3 sẽ đặt cọc 100,000 VND, và trên 1m3 sẽ đặt cọc như người lớn.