Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc quẹt các loại thẻ như: Visa, thẻ Master, thẻ Union, American Express. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng các loại séc du lịch hoặc séc cá nhân.