Skylight có quy định không được mang đồ ăn, thức uống bên ngoài tuy nhiên bạn có thể mang bánh sinh nhật và vui lòng báo trước cho chúng tôi trước khi đến. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt về trang trí hoặc tạo bất ngờ cho buổi sinh nhật, bạn có thể gọi đến 0258 3528 988 hoặc gửi yêu cầu đến email: [email protected] để bộ phận lễ tân hỗ trợ.