Vào buổi sáng, Skylight chỉ có chương trình tham quan 360° Skydeck, không phục vụ đồ ăn và thức uống.