Chúng tôi sẽ chỉ giữ bàn trong vòng 15 phút. Đồng thời chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng lên sớm 15 phút để có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh 360 độ của Nha Trang tại tầng 45 và khám phá ban công kính Skywalk tại khu vực hồi bơi của chúng tôi.