Chắc chắn rồi. Vui lòng gửi yêu cầu của bạn vào email: rsvp@skylightnhatrang.com hoặc sm@skylightnhatrang.com để chúng tôi có thể tư vấn và chuẩn bị cho buổi lễ của bạn.