Bạn có thể đặt trước 1 tháng. Vì số lượng bàn ở Skylight Nha Trang có giới hạn nên chúng tôi luôn khuyến khích khách đặt bàn trước để tránh tình trạng hết bàn khi khách tới.