Bạn có thể đặt bàn tại khu vực sảnh lễ tân của Skylight hoặc đặt trước trên trang Web của chúng tôi: https://skylightnhatrang.com/menu/. Nếu bạn cần thêm hỗ trợ gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0258 352 8988 hoặc qua email [email protected]