Hồ bơi của Skylight chỉ phục vụ cho việc trang trí và chụp hình, nên bạn không thể bơi ở đó được.