Việc đặt bàn trước là không bắt buộc, chúng tôi vẫn có một số bàn ngồi miễn phí ở khu vực bên trong bar và khu vực hồi bơi, tuy nhiên những bàn này chỉ phục vụ với những khách đến trước, và không đảm bảo còn bàn cho những khách tới sau. Vậy nên để đảm bảo, chúng tôi vẫn khuyến khích khách nên đặt bàn trước.