Tất cả các loại túi lớn, ba lô, vali… đều sẽ được kiểm tra tại quầy lễ tân. Nếu bạn không muốn mang chúng lên, chúng tôi có thể giữ tại quầy cho bạn. Ngoài ra, chung tôi sẽ không nhận giữ những vật phẩm có giá trị ví dụ như tiền, trang sức… tại quầy lễ tân.