Yêu cầu đặt bàn của quý khách tại nhà hàng sẽ được xác nhận và đảm bảo khi chúng tôi nhận đủ số tiền đặt cọc 350.000 VND/khách. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được trừ trực tiếp vào hoá đơn cuối cùng của và không được hoàn lại.