– Đài quan sát 360° Skydeck 9:00 – 12:00 (Hằng ngày)
15:00 – 18:00 (Thứ 2)
15:00 – 23:30 (Thứ 3 – CN)
– Rooftop Beach Club 17:00 – 00:00 (Thứ 3 – CN)
– Skywalk  17:00 – 23:30 (Thứ 3 – CN)
 – Pool Deck: 17:00 – 23:30 (Thứ 3 – CN)

Thời gian hoạt động có thể thay đổi vào các ngày lễ, tết hoặc các sự kiện đặc biệt