– Đài quan sát 360° Skydeck: 09:00 – 14:00
16:30 – 23:30
– Rooftop Beach Club: 16:30 – 00:30
– Nhà hàng Skylight: 17:00 – 23:00 (Thứ 6 – Thứ 7)
17:00 – 22:30 (CN – Thứ 5)
– Pool Deck: 15:00 – 23:30
Thời gian hoạt động có thể thay đổi vào các ngày lễ, tết hoặc các sự kiện đặc biệt