Tại thời điểm này, Skylight chưa áp dụng quy định hoàn lại tiền đặt cọc, tuy nhiên bạn vẫn có thể được thay đổi ngày và thời gian đến (đối với những ngày thường, không có sự kiên đặt biệt)