Nếu bạn dùng bữa tối tại Nhà hàng Skylight, bạn không phải trả bất kỳ khoản phí tham quan nào tại Rooftop Beach Club, 360° Skydeck, và Skywalk.