Thực tế các xe điện có thông tin của Skylight đều thuộc quản lí của hãng Taxi Châu Á. Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng gọi điện trực tiếp đến 0258.35.35.35.35 để đặt xe và đưa đón. Chi phí phụ thuộc vào lịch trình bạn yêu cầu.