Những khách đặt bàn sẽ được ưu tiên hơn những khách mua vé, chúng tôi có khu vực xếp hàng riêng dành cho khách đã đặt bàn. Như vậy việc xếp hàng sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn.