– Dành cho chương trình Tham quan 360° Skydeck:
Dưới 1m: Vào cổng miễn phí
Trên 1m: 60,000 VND
– Dành cho Tiệc Trà Chiều và Sunset Happy Hour:
Dưới 1m: Vào cổng miễn phí
Trên 1m: 100,000 VND
– Dành cho Roof Top Beach Club:
Dưới 1m: Miễn phí vé vào cổng
Từ 1m – 1.3m: 100,000 VND (Bao gồm 1 thức uống không cồn)
Trên 1.3m: Giá vé như người lớn

Để bật chế độ hỗ trợ đọc màn hình, nhấn ⌘+Tùy chọn+Z Để tìm hiểu thêm về các phím tắt, nhấn ⌘dấu gạch chéo