Ở khu vực Rooftop Beach Club, chúng tôi có ba loại bàn:
– Bàn đứng: Giá tối thiểu là 3,000,000 VNĐ, chứa tối đa 10 khách
– Bàn ngồi: Giá tối thiểu là 5,000,000 VNĐ, chứa tối đa 10 khách
– Bàn VIP: giá tối thiều 7,000,000 VNĐ, chưa tối đa 15 khách
*Giá bàn có thể thay đổi vào các ngày Lễ, Tết và sự kiện đặc biệt.