Máy ảnh chuyên nghiệp quá khổ, giá ba chân, hành lý lớn và nặng, đồ uống hoặc thực phẩm đều không được phép mang lên Skylight.